Klima & Zemina

Nejlepší předpoklady pro prvotřídní vína

Klima

Léto je v oblasti Weinviertel chudé na srážky, s chladnými, větrnými večery a také s největším počtem hodin slunečního svitu v Rakousku – klima, které při dozrávaní hroznů, přináší jen výhody. Výsledek jsou typická odrůdová, ovocem podbarvená vína.

Půda

Podloží vinic v Sündlasbergu je tvořeno žulou, která vznikla před zhruba 600 miliony let. Po erozi dávného vysokohorského masivu byla obnažena žula na hoře Manhartsberg. Půda je zde velice kyselá a mělká. Její nízká schopnost vázat vodu nutí vinnou révu zapouštět kořeny hluboko do žuly. Území nabízí ideální podmínky pro Ryzlink Urgestein.

Půda v oblasti Satz se vyvinula z velmi jílovitého sedimentu, který vznikl před 19 miliony let pod hladinou moře. Při dalším vývoji došlo ke smísení se žulou z hory Manhartsberg. Následně zde byla za doby ledové naváta žlutá hlína, která se proměnila v jíl. Díky obohacení této směsi humusem a díky kontinentálnímu klimatu vznikla černozem. Tato výjimečná půda dodává zelenému Veltlínu jeho kořeněný a ovocný buket.

Stejně tak jako v oblasti Satz dominuje na hoře Nussberg jílovitý mořský sediment. Půda je zde ještě těžší, protože vůbec není ovlivněna navátou žlutou hlínou a není tolik smísena se žulou. Těžké hlíny jsou významnými zásobárnami vody, díky tomu je vinná réva i ve velmi suchých letech dostatečně zásobena vláhou. Odrůdy jako Chardonnay, Sauvignon a Zweigeltrebe se zde cítí očividně velmi dobře a ve sklepích dozrávají ve vína s plným charakterem.